Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miloš Alexander Bazovský: Výber z tvorby

5. marec – 29. marec 2009
Slovenský inštitút v Budapešti
autorská koncepcia: PhDr. Danica Lovišková

Výstava pripravená zo zbierky Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, pri príležitosti 110. výročia narodenia Miloša Alexandra Bazovského, jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov 20. storočia. V reprezentatívnom výbere mohli návštevníci výstavy sledovať jednotlivé vývojové periódy a tematické okruhy autorovej tvorby, ktorá sa bytostne spája s tematikou Slovenska.