Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miloš Balgavý: Myslenie v skle II. 1989-2009 (od Trenčína po Trenčín)

11. september 2009 - 18. október 2009
Galéria Miloša Alexandra bazovského v Trenčíne
autorská koncepcia: Danica Lovišková

Miloš Balgavý sa etabloval na medzinárodných poliach, v súčasnosti patrí medzi rešpektovaných sklárskych výtvarníkov európskej výtvarnej scény. Vo svojom diele, potvrdzujúc nepoddajnosť v hľadaní čistoty a hĺbky, zachoval v lyrickej podobe trojrozmerné ticho. Od počiatku do súčasnosti neoblomne uplatňoval tvorbu v optickom skle, hľadal dokonalé tvary a citlivo zvažoval farebnosť. Súčasťou výstavy boli obrazy diel umelca.

Miloš Balgavý - dielo

Poetické " portréty " Balgavého skla autorky fotografií Jany Hojstričovej sa vyformovali do prezentovanej podoby z procesu vzájomnej spolupráce oboch umelcov, ktorého základom bola niekoľkoročná dokumentácia. Hojstričovej pochopenie svetla a farieb Balgavého skla predstavuje vyhľadanie iných, mäkších pohľadov, aké sú zvyčajne možné pri priamom vnímaní skla. Sú vzácne jemným, tajuplným prienikom do jeho podstaty a tajomstva.

Fotogaléria

11 fotografií