Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Návraty 2009

30. október – 30. november 2009
Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Pri príprave výstavy „Návraty“ spolupracuje Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne s Mestským kultúrnym strediskom v Novom Meste nad Váhom už od začiatku vzniku prehliadky, teda od osemdesiatych rokov minulého storočia. „Návraty do Nového Mesta nad Váhom“ je výstava s už jubilejnou dvadsaťpäťročnou históriou, ktorá v pravidelných päťročných intervaloch spája umelcov z celého Slovenska i zahraničia. „Návraty“ sa konajú pravidelne od roku 1984 v čase dušičkových návratov do rodného mesta, k príbuzným, priateľom, či len na miesta nezabudnuteľných spomienok. Pod priateľskými krídlami „Návratov“ vystavujú nielen umelci z Nového Mesta nad Váhom a najbližšieho okolia, ale aj ich blízki, či priatelia, ktorí tu prežili istú časť svojho života. V roku 2009 boli na výstave prezentované diela od štyridsiatich žijúcich i nežijúcich autorov zo Slovenska i zahraničia.