Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Oľga Šarinová: Cestou svetla

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

22. október – 28. november 2010

kurátor: PhDr. Alena Hejlová

Dielo Oľgy Šarinovej, charakteristické naliehavosťou subjektívnej výpovede je autentickým záznamom rozhovoru s Bohom, s pečaťou viery, z ktorej napája svoje poznanie i vedomie.

Oľga Šarinová - výstava

Mimoriadna senzibilita v spojení s duchovným rozmerom a zmyslom pre poéziu pretavenú do výtvarných metafor, sa premietajú do zvrchovane originálnych diel ako z hľadiska témy, tak aj spôsobu ich výtvarného pretlmočenia. Viera, mystika ba až mysticizmus sú v jej tvorbe všadeprítomné. Jej umelecké snaženie napĺňa výtvarné riešenie fenoménu svetla a to nielen vo fyzickej podobe, ale najmä v symbolickej a duchovnej rovine. Hľadanie Svetla poznania, ale i Pravdy, Viery a Lásky a z nich prameniace vnútorné svetlo vyžarované k ostatným ľuďom – to je posolstvo tvorby Oľgy Šarinovej. Je osobnosťou, ktorá bola z hľadiska svojej životnej filozofie a výtvarných názorov vzácne vyhranená už od počiatkov svojej tvorby.

Fotogaléria

4 fotografie