Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Oto Bachorík: socha, Zuzana Rabina Bachoríková: maľba

11.september 2009 - 18.október 2009
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
autorská koncepcia: PhDr. Alena Hejlová

V tichom sústredení sa Oto Bachorík venuje tvorbe, ktorá reflektuje jeho nazeranie na svet. Počúva svoju dušu a tiež prírodu, dôverne rozumie hmotám - drevu, kameňu i kovu z ktorých tvorí svoje sochy. Prístup k poňatiu tvarov určuje hľadanie vlastného zmyslu sochy. Nachádza ho vo vytváraní čistých abstrahovaných foriem, až archetypov, v ktorých sa zrkadlia deje veľkolepo stvorenej prírody a v ktorých človek poznáva sám seba. Podľa umelcových predstáv sa v genézii tvaru priamo i nepriamo opakuje proces večného životného kolobehu.

Oto Bachorík - Živočích

Spoločne s manželom Otom sa na výstave predstavila svojou tvorbou Zuzana Rabina Bachoríková. Autorka maľuje obrazy plné metafor, podobenstiev a odkazov. Odhaľuje tajomný svet, rozpráva príbehy, záhadné a krehké, plné vzrušujúcej poetiky a imaginácie. Obnažuje ľudskú dušu a hľadá pravdu o nepoznaných zákonitostiach života. Má cit pre matériu farby, prekvapí erupciou farieb, či striedaním jemných až priezračných lazúr.