Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Trenčín 2008: Výber zo súčasného slovenského sochárstva

22. január – 29. marec 2009
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
autorská koncepcia : PhDr. Danica Lovišková, PhDr. Alena Hejlová, PaedDr. Elena Porubänová

Reinštalácia výstavy Trenčín 2008 - celoslovenskej prehliadky súčasného komorného sochárstva na Slovensku. Výstava bola výpovednou platformou, ktorá mapovala profil domácej sochárskej scény. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne aj v minulosti formou pravidelne sa opakujúcich výstavných podujatí prinášala pomerne komplexnú podobu sochárskej disciplíny, čo sa u samotných tvorcov stretalo s veľkým záujmom.