Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Žena v tvorbe návratistov

11. apríl -  7. máj 2010

Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom

kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Výstava predstavila tvorbu členov výtvarnej skupiny „Návraty“. Tí majú v Novom Meste nad Váhom  každých päť rokov spoločné kolektívne výstavy. Diela predstavené na výstave okrem novomestskej Galérie Petra Matejku pochádzali aj zo zbierkového fondu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Výstava predstavila diela tých autorov, v ktorých tvorbe – či už maliarskej, sochárskej alebo grafickej, či fotografickej sa objavuje žena ako zdroj umeleckej inšpirácie.