Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Faktúra DF029/24
Dátum vyhotovenia: 27.2.2024
Faktúra doručená: 1.3.2024
Dodávateľ
Mgr.art. Zuzana Budinská, ArtD.
Holcov Majer 950/18
962 23 Očová
IČO: 43580441
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Príprava scenára, moderovanie a prednes poézie-55.te výročie založenia GMAB, otvorenie nových výstav
Názov položky:
Príprava scenára, moderovanie a prednes poézie-55.te výročie založenia GMAB, otvorenie nových výstav, 300 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH