Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Faktúra DF072/23
Dátum vyhotovenia: 22.5.2023
Faktúra doručená: 29.5.2023
Dodávateľ
Jarmila Tarajčáková
Budovateľská 2862/109
058 01 Poprad
IČO: 000000
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Reštaurovanie diel na základe Zmluvy o reštaurovaní č. 1/2022 - FPU 22-540-04039
Názov položky:
Reštaurovanie diel na základe Zmluvy o reštaurovaní č. 1/2022 - FPU 22-540-04039, 3500 EUR
Názov položky:
Reštaurovanie diel na základe Zmluvy o reštaurovaní č. 1/2022 - FPU 22-540-04039, 1210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 710,00 EUR
ceny sú vrátane DPH