Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ001/24
Dodávateľ
Ing. Jozef Závacký, EUR ING - GEOSTAT
Trenčianska Turná 2115
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 30350778
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Odborné vyjadrenie statika k nosným konštrukciám krovu strechy na budove Galérie MAB v Trenčíne
Názov položky:
Služba, 50 EUR
Názov položky:
Služba, 150 EUR
Názov položky:
Služba, 250 EUR
Názov položky:
Služba, 50 EUR
Názov položky:
Služba, 350 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
850,00 EUR
ceny sú vrátane DPH