Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ002/23
Dodávateľ
Milan Jucha
M.R.Štefánika 74
91101 Trenčín
IČO: 11770201
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Nábytok do Ateliéru majstra Galerka
NFP302070BPW8, IROP-P07-SC77-2021-75

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Názov položky:
Tovar, 1144.8 EUR
Názov položky:
Tovar, 354 EUR
Názov položky:
Tovar, 216 EUR
Názov položky:
Tovar, 384 EUR
Názov položky:
Tovar, 336 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
6 592,80 EUR
ceny sú vrátane DPH