Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ011/21
Dodávateľ
Slovenské Centrum Dizajnu
Jakubovo nám. č. 12
814 99 Bratislava
IČO: 00699993
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Predplatné časopis Designum 2021
Názov položky:
Tovar, 24 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
24,00 EUR
ceny sú vrátane DPH