Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ013/23
Dodávateľ
Mgr.art. Zuzana Budinská, ArtD.
Holcov Majer 950/18
962 23 Očová
IČO: 43580441
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Organizácia a moderovanie podujatia Módna prehliadka študentov strednej umeleckej školy
Názov položky:
Služba, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH