Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ017/22
Dodávateľ
SEND Předplatné spol. s r.o.
Ve Žlibku 1800/77
PRAHA 9
IČO: 61061409
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
predplatné ART ANTIQUES - 10 vydaní od čísla 5/2022
Názov položky:
Tovar, 48 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
48,00 EUR
ceny sú vrátane DPH