Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ019/24
Dodávateľ
Mgr.art. Zuzana Budinská, ArtD.
Holcov Majer 950/18
962 23 Očová
IČO: 43580441
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Organizovanie a moderovanie podujatia konaného v Galérii M.A.Bazovského dňa 07.03.2024: Módna prehliadka študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Názov položky:
Služba, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH