Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ020/23
Dodávateľ
BETRIMAX s.r.o.
M.R. Štefánika 189/22
956 18 Bošany
IČO: 46261656
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Germicídne žiariče
Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne IROP-PO7-SC77-2021-75

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Názov položky:
Tovar, 359 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 795,00 EUR
ceny sú vrátane DPH