Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ045/20
Dodávateľ
Doc. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Sklený kopec 1711
753 01 Hranice
IČO: 60786388
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
prezentácia a teoretický text pre diskusno-prezentačné podujatie Fotopondelok (v rámci výstavy
"dokument 2020"
Názov položky:
Služba, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH