Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ053/23
Dodávateľ
Mgr.art. Zuzana Budinská, ArtD.
Holcov Majer 950/18
962 23 Očová
IČO: 43580441
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Moderovanie, vypracovanie scenára na podujatie organizované v GMAB dňa 14.09.2023
Názov položky:
Služba, 350 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
350,00 EUR
ceny sú vrátane DPH