Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ057/19
Dodávateľ
RV plast s.r.o.,
Šarišské Sokolovce 126
08266 Uzovce
IČO: 44400578
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Zhotovenie 15 ks plexi kociek v rozmere 300 x 300 x 300, úplne zavretá
Názov položky:
Tovar, 39.12 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
586,80 EUR
ceny sú vrátane DPH