Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ064/20
Dodávateľ
Ing. Radovan Janíček
Alekšince 284
951 22 Alekšince
IČO: 50747746
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Odborná skúška plynového zariadenia kotolne a plynomeru, vonkajšia odborná skúška tlakovej expanznej nádoby, odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
Názov položky:
Odborná skúška tlakovej expanznej nádoby, 25 EUR
Názov položky:
Vykonanie odborných skúšok v kotolni, 150 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH