Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ074/18
Dodávateľ
Miroslav Šestina, Ing. arch.
Železničiarska 1845/12
969 51 Banská Štiavnica
IČO: 47729945
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Prepravné bedne na výstavu Krajina /Premeny Slovenska/ č. proj. 18-531-01947
Názov položky:
Tovar, 210 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH