Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ082/18
Dodávateľ
Matúš Lelovský
Nový Tekov 139
935 33 Nový Tekov
IČO: 45891389
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Grafická úprava na katalógu Krajina /Premeny Slovenska/
Názov položky:
Služba, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH