Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Čiastková zmlu o dodávke elektriny č. 8629/2019

Názov:Čiastková zmlu o dodávke elektriny č. 8629/2019
Rok:2020-2021
Predmet:Dodávka elektrickej energie
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Magna energia a.s.,
Dátum uzatvorenia:19.12.2019
Dátum zverejnenia:20.12.2019
Dátum účinnosti:21.12.2019
Fotokópia: ciastkova_zmluva_o_dodavke_elektriny_c._8629_2019.pdf PDF 1,91 MB