Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1

Názov:Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1
Rok:2022
Predmet:záväzok dodávatela v zmluvnom období dodávať elektrinu
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
Dátum uzatvorenia:24.01.2022
Dátum zverejnenia:24.01.2022
Dátum účinnosti:25.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/%Ciastková zmluva o dodábke elektriny.pdf PDF 2,19 MB