Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 7647/2018

Názov:Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 7647/2018
Rok:2019
Predmet:Elektrická energia
1. zmluvná strana:Magna energia, a.s.,
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:28.12.2018
Dátum zverejnenia:31.12.2018
Dátum účinnosti:01.01.2019
Fotokópia: ciastkova_zmluva_o_dod._elektriny_c._7647_2018.pdf PDF 1,26 MB