Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021421

Názov:Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021421
Rok:2022
Predmet:záväzok dodávatela v zmluvnom období dodávať zemný plyn
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
Dátum uzatvorenia:13.01.2021
Dátum zverejnenia:13.01.2021
Dátum účinnosti:14.01.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu.pdf PDF 2,76 MB