Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Darovacia zmluva uzavretá podľa &628 Občianskeho zákonníka č. 2/202

Názov:Darovacia zmluva uzavretá podľa &628 Občianskeho zákonníka č. 2/202
Rok:2020
Predmet:Darovacia zmluva uzavretá podľa &628 Občianskeho zákonníka č. 2/202
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého č. 27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Mgr.art. Natália Okoliscányiová
Dátum uzatvorenia:16.10.2020
Dátum zverejnenia:19.10.2020
Dátum účinnosti:19.10.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/10_2020/Okoliscanyova - darovacia zmluva.pdf PDF 334,63 kB