Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 1/20

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 1/20
Rok:2020
Predmet:Nájom terasy
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Oilá, s.r.o.,
Dátum uzatvorenia:30.03.2020
Dátum zverejnenia:30.03.2020
Dátum účinnosti:31.03.2020
Fotokópia: Dodatok-1-Oila.pdf PDF 212,44 kB