Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2020

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2020
Rok:2020
Predmet:Predlženie výpožičnej doby
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Tenčíne
2. zmluvná strana:Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad Váhom
Dátum uzatvorenia:27.03.2020
Dátum zverejnenia:27.03.2020
Dátum účinnosti:28.03.2020
Fotokópia: Dodatok-Nove-Mesto-n-Vahom_1_.pdf PDF 236,43 kB