Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2020

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2020
Rok:2020
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Turčianska galéria v Martine
Dátum uzatvorenia:14.04.2020
Dátum zverejnenia:16.04.2020
Dátum účinnosti:17.04.2020
Fotokópia: Dodatok_-_Martin.pdf PDF 206,58 kB