Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2020

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2020
Rok:2020
Predmet:Zmena výpožičnej doby
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad Váhom
Dátum uzatvorenia:20.05.2020
Dátum zverejnenia:22.05.2020
Dátum účinnosti:23.05.2020
Fotokópia: Zmluva_o_vypozicke_zbierkovyc_predmetov_c._3_2020_-_Dodatok_c.1.pdf PDF 233,05 kB