Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2018/R

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2018/R
Rok:2018
Predmet:Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2018/R
1. zmluvná strana:Slovenská národná galéria
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:29.11.2018
Dátum zverejnenia:29.11.2018
Dátum účinnosti:30.11.2018
Fotokópia: Dodatok_c._1_k_Zmluve_o_vypozicke_zb._predmetov_c._322018R.pdf PDF 254,89 kB