Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov
Rok:2021
Predmet:výpožičná doba sa mení do 20.02.2022
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Tatranská galéria Poprad Hviezdoslavova 12 058 01 Poprad
Dátum uzatvorenia:24.11.2021
Dátum zverejnenia:24.11.2021
Dátum účinnosti:25.11.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2021/Dodatok k Zmluve č.1 TatGaléria Poprad.pdf PDF 229,92 kB