Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 2/2018

Názov:Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 2/2018
Rok:2019
Predmet:Oprava omietky pri vstupe do galérie
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Rob to inak, s.r.o.,
Dátum uzatvorenia:13.12.2019
Dátum zverejnenia:13.12.2019
Dátum účinnosti:14.12.2019
Fotokópia: Dohoda_o_skocenci_Zmluvy_o_dielo_c._2_2018.pdf PDF 425,68 kB