Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok za rok 2018

Názov:Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok za rok 2018
Rok:2018
Predmet:Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok za rok 2018
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:07.12.2018
Dátum zverejnenia:07.12.2018
Dátum účinnosti:08.12.2018
Fotokópia: Dohoda_o_vzajomnom_zapocitavani_pohladavok_a_zav.2018.pdf PDF 639,29 kB