Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok za rok 2020

Názov:Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok za rok 2020
Rok:2020
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín zastúpené primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského so sídlom Trenčín
Dátum uzatvorenia:08.12.2020
Dátum zverejnenia:09.12.2020
Dátum účinnosti:09.12.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2021/Dohoda o započítaní pohľadávok 2020 Mesto TN.pdf PDF 783,57 kB