Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Poistná zmluva číslo 1110019781

Názov:Poistná zmluva číslo 1110019781
Rok:2021
Predmet:poistenie umeleckých diel Adam Szentpétery
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Ttenčíne Palackého 100/27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:PREMIUM Insurance Company Limited Námestie Mateja Korvína 1 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia:16.09.2021
Dátum zverejnenia:21.9.2021
Dátum účinnosti:22.9.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/09_2021/Poistná zmluva číslo 1110019781.pdf PDF 2,29 MB