Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva č. KIS-32/2021 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín

Názov:Zmluva č. KIS-32/2021 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín
Rok:2021
Predmet:Zmluva č. KIS-32/2021 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín Mierové námestie č. 2 911 64 Trenčín
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:31.5.2021
Dátum zverejnenia:14.6.2021
Dátum účinnosti:15.06.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o podkytnutí dotácie Mesto Trenčín KIS-9 2021.pdf PDF 1021,35 kB