Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo 05/20

Názov:Zmluva o dielo 05/20
Rok:2020
Predmet:hudobný prednes - vernisáž Dobrá zostava
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Pavol Repáň
Dátum uzatvorenia:22.06.2020
Dátum zverejnenia:23.06.2020
Dátum účinnosti:24.06.2020
Fotokópia: Zmluva_o_dielo_c._5_2020-Pavol_Repan.pdf PDF 453,86 kB