Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo 1/2020 polla Obch. zák.

Názov:Zmluva o dielo 1/2020 polla Obch. zák.
Rok:2020
Predmet:vyhotovenie novoročných pozdravov Galérie Miloša Alexandra Bazovského
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Elena Žemlová - Tri maky
Dátum uzatvorenia:07.12.2020
Dátum zverejnenia:07.12.2020
Dátum účinnosti:08.12.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2020/Zmluva o dielo Žemlová zver.pdf PDF 558,9 kB