Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo 24/2020

Názov:Zmluva o dielo 24/2020
Rok:2020
Predmet:Online diskusia "Reklama a divák"
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Anton Repka
Dátum uzatvorenia:02.12.2020
Dátum zverejnenia:08.12.2020
Dátum účinnosti:09.12.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2020/Zmluva  o dielo 2020 č. 24 - Repka zv..pdf PDF 255,81 kB