Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo 3/2021

Názov:Zmluva o dielo 3/2021
Rok:2021
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovakého v Trenčíne Palackého 9 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Ing. Marek Guga arch.-m.A.g.
Dátum uzatvorenia:11.06.2012
Dátum zverejnenia:11.06.2021
Dátum účinnosti:12.06.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/10_2021/Zmluva  o dielo 2021 č. 3 - Ing.arch. Marek Guga.pdf PDF 212,86 kB