Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo 5/2020 polla Obč.zák.

Názov:Zmluva o dielo 5/2020 polla Obč.zák.
Rok:2020
Predmet:Zmluva o dielo 5/2020 podla Obč.zák.
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Pavol Múdry
Dátum uzatvorenia:23.10.2020
Dátum zverejnenia:23.10.2020
Dátum účinnosti:24.10.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2020/Zmluva o dielo  2020, č. 5 - Múdry w.pdf PDF 256,29 kB