Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo 6/2020 polla Obč.zák.

Názov:Zmluva o dielo 6/2020 polla Obč.zák.
Rok:2020
Predmet:Príprava a organizácia online podujatí (2 diskusie)"Reklama a divák" a "Trenčín v strede Európy"
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Viktoria Pochlopeňová
Dátum uzatvorenia:23.10.2020
Dátum zverejnenia:23.10.2020
Dátum účinnosti:24.10.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2020/Zmluva o dielo  2020, č. 6 - Pochlepeňová zv..pdf PDF 258,36 kB