Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo 7/2020 polla Obč.zák.

Názov:Zmluva o dielo 7/2020 polla Obč.zák.
Rok:2020
Predmet:príprava,organizácia online podujatia "Kreatívne reči-Rozhovory u Miloša
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Doc.PhDr.Zuzana Slušná, PhD.
Dátum uzatvorenia:23.10.2020
Dátum zverejnenia:23.10.2020
Dátum účinnosti:24.10.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2021/Zmluva o dielo  2020, č. 7 - Zuzana Slušná pdf..pdf PDF 256,56 kB