Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo č. 11/20

Názov:Zmluva o dielo č. 11/20
Rok:2020
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:MgA. Lucia Horňáková Černayová
Dátum uzatvorenia:14.8.2020
Dátum zverejnenia:14.8.2020
Dátum účinnosti:15.8.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/08_2020/Zmluva o dielo  2020, č. 11 - Lucia Černayová z.pdf PDF 213,39 kB