Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo č. 2/2020

Názov:Zmluva o dielo č. 2/2020
Rok:2020
Predmet:Oprava vstupu galérie
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Rob to inak, s.r.o.,
Dátum uzatvorenia:01.07.2020
Dátum zverejnenia:08.06.2020
Dátum účinnosti:09.06.2020
Fotokópia: Zmluva_o_dielo_c._2_2020_-_omietka.pdf PDF 2,86 MB