Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo č. 33/2021

Názov:Zmluva o dielo č. 33/2021
Rok:2021
Predmet:honorár za účasť v porote architektonickej súťaže návrhov "Stála expozícia modernej architektúry mesta Trenčín
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého nč. 27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:doc.Pavel Choma, akad. mal.
Dátum uzatvorenia:02.12.2021
Dátum zverejnenia:02.12.2021
Dátum účinnosti:03.12.2021
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2021/Zmluva o dielo 2021, č. 33 Choma Pavel.pdf PDF 378,89 kB