Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o dielo č. 6 MgA. Horňáková Černayová

Názov:Zmluva o dielo č. 6 MgA. Horňáková Černayová
Rok:2020
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:MgA.Lucia Horňáková Černayová
Dátum uzatvorenia:31.07.2020
Dátum zverejnenia:31.07.2020
Dátum účinnosti:01.08.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/07_2020/Zmluva o dielo  2020, -č. 6 - Lucia Černayová – kópia.pdf PDF 215,08 kB