Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09 2021

Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09 2021
Rok:2021
Predmet:prenechanie 2 ks zbierkových predmetov za účelom výstavy "Nikdy to tak nebude SLovenské umenie a kultúra okolo roku 1989
1. zmluvná strana:Nitrianska galéria Župné námestie č. 3 94901 Nitrs
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:13.09.2021
Dátum zverejnenia:14.09.2021
Dátum účinnosti:15.09.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/09_2021/Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 09 2021.pdf PDF 1,34 MB